met steun van:

D4E1 @ BOLIVIA

“Cultivating open-design through commu-nity service-learning.”

 

In huidige situatie wordt de assitieve tech-nologie in Bolivia hoofdzakelijk ontwikkeld vanuit een “rehabilitation engineering” perspectief. Verschillende studies op het terrein melden hoge percentages afwijzing en verwaarlozing.

 

Op vraag van onze lokale partner ‘Hu-manity & Inclusion Bolivia’ streven we met dit project naar de implementatie van een “community-service learning” programma om studenten industriële ingenieurs, ergotherapeuten en reva-lidatiecentra samen te brengen d.m.v. co-design.

 

Het project omvat de vertaling van een multidisciplinaire en mensgerichte be-naderingvan open-ontwerpprincipes binnen reële lokale revalidatie & inclusie contexten.

 

Dit project kadert binnen design for (every)one (D4E1). D4E1 is een interdisci-plinaire onderzoeksgroep en ervaringsge-richte onderwijsvorm opgebouwd rond het toepassen van open design als ontwerp-methode binnen de welzijnssector.

 

VLIR-UOS - South Initiative

01/01/2019 - 31/12/2020

 

# human & sustainability driven innovation

partners:

Katrien De Schepper
Katrien De Schepper
Anne Dejager
Anne Dejager
Show More

CONTACT