met steun van:

"Hydrocultuur voor dicht gezaaide gewassen."
 

Hydrocultuur, gewassen kweken op water, biedt vele voordelen ten opzichte van de tradionele teelt in de grond. Voordelen van hydrocultuur zijn een hogere productiviteit per m², verbetering van logistieke effiëntie en het beheersen van ziektes die een invloed hebben op de oogst. Dergelijke systemen worden reeds toegepast voor het kweken van sla en andere bladgroenten op lage dichtheden. Er bestaat echter geen complete oplossingen voor het telen van traditioneel op het veld dicht gezaaide gewassen zoals onder andere veldsla, rucola en spinazie.

 

Het doel is net voor deze dichtgezaaide gewassen een systeem op water te ontwikkelen. Dit stelt de telers in staat om deze gewassen effiënter en met een hogere kwaliteit te telen. Het systeem staat voor een milieuvriendelijkere en economisch rendabelere teelt. Dit resulteert een duurzamer teeltsysteem voor de teler en levert een esthetisch en hygiënisch kwalitatiever product voor de consument.

 

Binnen dit project speelt Howest IDC een belangrijke rol in het ontwerproces; van de fuzzy front-end tot het opzetten van een pilootinstallatie. Te beginnen met creativiteitssessies met de stakeholders, gevolgd door prototyping en testen. Het project eindigt met een ontwerp van de basisinfrastructuur voor verdere ontwikkeling.

 

INTERREG 2 SEAS - Hy4Dense

01/02/2019 - 30/09/2022

 

# prototyping & technology materialisation

partners:

Jolan Soens
Show More

CONTACT