met steun van:

MAKEABILITY

“Cultivating do-it-yourself (DIY)
assistive technology (AT) collective.”

Deze PWO bouwt verder op de jarenlange samenwerking tussen de opleidingen Industrieel Productontwerpen (IPO) en Ergotherapie binnen de interdisciplinaire onderzoeksgroep “design for (every)one” (D4E1).

 

De vraag naar gepersonaliseerde assistieve technologie is echter groter dan het aanbod dat we in Howest kunnen verwerken. De ambitie van het projectteam is om zelforganiserende co-designprocessen mogelijk te maken tussen burgers met een beperking, externe makers verbonden aan lokale FabLabs en ergotherapeuten uit het werkveld. Een proces dat mits ondersteuning zoveel mogelijk geïntegreerd en onafhankelijk in de samenleving kan verlopen in samenwerking met de huidige FabLabs in Vlaanderen.

 

Binnen dit project wordt onderzocht wat de drempels zijn die alle stakeholders ervaren.

We focussen hierbij op specifiek twee type samenwerkingsvormen: enerzijds directe samenwerkingsvormen, namelijk het empoweren van de drie type actoren (cliënt, maker, ergotherapeut) in hun lokaal co-design proces, en anderzijds indirecte samenwerkingsvormen zoals het connecteren van de drie communities via sociale media, het stimuleren van kennis/materiaaluitwisseling en het matchen van nieuwe vrijwilligers die initieel niet rechtstreeks betrokken waren bij het co-design project.

 

PWO (Howest) - Makeability

01/01/2019 - 31/12/2020

 

# human & sustainability driven innovation

partners:

Matthias Van De Walle
Matthias Van De Walle
Anne Dejager
Anne Dejager
Show More

CONTACT