met steun van:

MAKERHEALTH

“Facilitating open user innovation in healthcare.”

 

In het Vlaio MakerHealth project onderzoeken we samen met patiënten, zorgprofessionals (van ziekenhuizen, multifunctionele centra en ouderenzorg) ontwerpers, en zorgondernemers hoe stakeholders in de zorg zelf maker kunnen worden van zorgoplossingen, die een bijdrage leveren aan de zelfredzaamheid van patiënten of die zorgprofessionals ondersteunen. Deze methodiek wordt gedreven door open user innovation.

 

De algemene doelstelling van het Vlaio MakerHealth onderzoeksproject is het toegankelijk maken van medical fablab technieken.

Enerzijds om zorgprofessionals te faciliteren om snel tot ‘low tech, high impact’ zorgprototypes te komen en deze binnen hun eigen organisatie af te toesten. Anderzijds om zorgorganisaties efficient te laten communiceren met professionele productontwerpbureaus die in een natraject de zorgprototypes kunnen opschalen naar zorginnovaties. Hiervoor worden tevens de verschillende samenwerkingsvormen in kaart gebracht. Dit project kadert binnen design for (every)one (D4E1). D4E1 is een interdisciplinaire onderzoeksgroep en ervaringsgerichte onderwijsvorm opgebouwd rond het toepassen van open design als ontwerpmethode binnen de welzijnssector.

 

TETRA (Vlaio) - Makerhealth

01/12/2018 - 31/11/2020

 

# human & sustainability driven innovation

partners:

Lieven De Couvreur
Lieven De Couvreur
Katrien De Schepper
Katrien De Schepper
Show More

CONTACT