met steun van:

MATERIAL & IDEATION LIBRARY

"Materiaal, Verbinding, Bewerking en Product".

De PWO Shaping Matter wil onze doelgroep (bedrijven en studenten) nieuwe ‘material solutions’ en ‘process applications’ leren ontdekken en implementeren. Dit door de uitbouw van een Material & Ideation Library die een breed aanbod toont aan standaard en nieuwe innovatieve regionale en internationale materialen en oplossingen. 


De  Material & Ideation Library voorziet informatie omtrent prijs, bedrijf en ecologische impact in de materiaalgroepen textiel, kunststof, hout, metaal, keramiek, steen en glas. IDC koos ervoor om verder te gaan dan enkel het materiaal. Dit resulteert in een Material & Ideation Library met vier categorieën: Materiaal, Verbinding, Bewerking en Product
 
Sommige materialen zijn voor handen in stock voor experiment-, prototyping- en productiemogelijkheid in de IDC labs en 
studios. Dit moet zowel studenten als bedrijven toelaten aan de slag gaan met deze materialen in de Mini-factory en de vertaling naar concrete productinnovaties realiseren.


Door de loskoppeling van de Material & Ideation Library aan 1 fysieke locatie ten voordele van een verspreiding in het Industrial Design Center, zorgt dit voor een kruisbestuiving tussen de verschillende onderwijsmodules, inspireert het bezoekers en bedrijven tot innovatie en helpt het mee de onderzoeksdoelstelling van het Industrial Design Center te realiseren.


# prototyping & technology materialisation

partners

Lieven David
Lieven David
Show More

CONTACT