met steun van:

ONO

"unieke tool voor onderzoek- en/of ontwerpprojecten in de klas"

ONO, kort voor Onderzoek en Ontwerp, is een tool om leerkrachtenteams secundair onderwijs op weg te helpen om unieke, uitdagende projecten te bedenken, organiseren en uitvoeren op maat de leerlingen.


Binnen het secundair onderwijs is er een grote focus komen te liggen op onderzoekend en ontwerpend  leren. Voor heel wat leerkrachten vergt dit een andere didactische aanpak. 
 
Zo dienen ze de balans te vinden tussen gesloten projecten waar de leerkrachten de leerlingen sturen in een welbepaalde richting tot open projecten waar de leerkrachten niet precies kunnen voorspellen hoe de uitwerking van het project gaat verlopen. Door vooraf goed na te denken over de verschillende doelen en de acties die ingezet moeten worden om de vooropgestelde doelen te kunnen bereiken kunnen leerkrachten(teams) de grenzen waarbinnen leerlingen kunnen bewegen bewaken.


Door middel van het ONO-bord, de doelen actiekaarten zorgt de tool voor een duidelijk visualisatie van het volledig onderzoek- en ontwerpproces. Hierdoor worden leerkrachten aangezet in dialoog te gaan over de te behalen doelen, de acties die hiervoor ingezet kunnen worden en de mate van autonomie.
 
Verder biedt de tool ook de mogelijkheid om op een eenvoudige manier projecten aan te passen op maat van individuele leerlingen waardoor elke leerling uitgedaagd kan worden op zijn of haar niveau. Dit zorgt niet alleen voor een verhoging van de motivatie en het welbevinden maar leidt ook tot een maximaal leerrendement.

 

 


PWO (Howest) - Verfrissend STEM

01/02/2017 - 31/08/2019


# design methodology & applied creativit

partners

Laura Willems
Laura Willems
Annelies Depaepe
Annelies Depaepe
Show More

CONTACT