met steun van:

1/1

MAKEABILITY

CONTACT

Dries Laperre

MAKERHEALTH

D4E1 @ BOLIVIA

HY4DENSE

VORMINZICHT

ONO

ONGELIMITEERDE RECYCLAGE

MATERIAL &

IDEATION LIBRARY

ACTEA

RESEARCH

Het IDC voert onderzoek en ontwikkeling uit binnen het gebied van de indus-triële productontwikkeling. Het globale doel is om professionele ontwerpers in maakbedrijven en organisaties te ondersteunen in hun innovatieve ontwerpactiviteiten, om zo de kwaliteit van hun integraal designproces te verhogen. In iedere stap binnen dit creatieve proces gebruiken we context gespecifieerde en personaliseerbare tools om professionele ontwerpers en hun stakeholders te ondersteunen bij het efficiënt creëren van kwalitatieve producten met een specifieke meerwaarde.

 

Daarnaast focust IDC ook op het initiëren van ontwerpcompetenties bij non-designers in de breedte, om in te zetten op maatschappelijk relevante uitdagingen en deze te benaderen door het stimuleren van open en multidisciplinaire samenwerkingen.

 

Methodiek

 

Ieder onderzoeksproject wordt opgezet binnen de visie van ‘research through design’ waarbij we gebruik maken van case-based onderzoek om tijdelijke fenomenen te bestuderen binnen hun context. We plaatsen ieder project in een realistische omgeving en creëren daaruit snel nieuwe kennis en inzichten door de interactie met prototypes. De synergie tussen industrie en onderwijs leidt tot het materialiseren (digitaal of tastbaar) van onderzoeksresultaten en opent mogelijkheden voor nieuwe dienstverlening voor bedrijven en hun ontwerpers.

Design strategie, architectuur en sprints

 

IDC investeert in het ontwerp van een open methodologie, die personalisatie voor/door de product designer toelaat én ter gelijke tijd alle stakeholders tijdens het project in dezelfde taal laat communiceren. Binnen de organisatie zijn er drie expertise domeinen die doorheen de roadmaap toegepast kun-nen worden: Design thinking & Applied creativity, Prototyping & Technology materialisation,  Human & Sustainability driven innovation.