met steun van:

VORMINZICHT

Methodes, tools en strategieën voor vormanalyses en -ontwikkeling

Als product designers en vormgevers meteen achtergrond in design methodologie, werkt IDC met ondernemingen of orga-nisaties die fysieke producten maken of aanbieden. In dit proces vertalen wij de noden van de klant, van de gebruikers en van de omgeving naar producten en vormentaal die zo veel mogelijk impact maken.

 

Design processen, strategie en onder-zoek zijn tools die ons in staat stellen om betere producten te creëren voor de wereld van morgen. Inzicht in de mens en zijn natuur maakt het voor ons designers eenvoudiger om keuzes te maken en te anticiperen op de toekomst.

 

Vorminzicht is een onderzoek dat zich richt op de perceptie en waarden die gebruikers ervaren en of koppelen aan producten. De focus ligt hier op de vorm en hoe dit kan leiden tot emoties, acties en eventueel gedragsveranderingen.

 

Het doel is om methodes, tools en strategieën te ontwikkelen om zowel vorm- analyses uit te voeren als vormontwik-kelingen te initiëren.

 

Behaviour modellen, toekomstvisie en vormiteratietechnieken behoren allemaal tot tools en methoden om meer inzicht te krijgen in de huidige gebruikers per-ceptie en die van morgen. Door middel van co-creatie en hands-on workshops ontwikkelen we vormentalen met speci-fieke doelen die aansluiting vinden bij de gewenste gebruikers.

PWO (Howest) - Vorminzicht

01/02/2017 - 29/04/2020

 

# human & sustainabaility driven innovation

partners:

Pieter Martin
Pieter Martin
Show More

CONTACT